YARALANMALI, ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI VE KAZA ÇEŞİTLERİ

YARALANMALI TRAFİK KAZALARI

Türk Hukuk Siteminde trafik kazaları nedeniyle tazminat hesaplaması yapılabilmesi için yaralanmalı ve ölümlü olmak üzere ikili bir ayrıma gidilmiştir. Zira,yaralamalı trafik kazalarında maddi ve manevi olarak da bir ayrımın yapılması gerekmektedir. Şöyle ki; trafik kazası nedeniyle yaralanan kişinin uğramış olduğu zararlar hukukumuza göre maddi ve manevi zararlar olarak belirlenmiştir.

  1. Yaralanmalı Trafik Kazalarında Maddi Tazminat

Trafik kazaları neticesinde yaralanan kişilerin tazminat hesaplaması yapılabilmesi amacıyla bazı hususların tespit edilmesi zorunludur. Örneğin, meydana gelen bir trafik kazasında yaralanan kişinin kusur oranının tespiti bu hesaplamanın yapılabilmesi açısından önemli bir durumu oluşturmaktadır. Yine, yaralanan kişinin uğramış olduğu geçici ve sürekli iş göremezlik oranları ile aylık elde ettiği geliri de bu hesaplamanın yapılmasında başkaca bir unsuru oluşturmaktadır.

Yaralanmalı trafik kazalarında kazazede tarafından maddi tazminat hem araç sürücüsünden hem araç işletenden hem de sigorta firmasından talep edilebilmesi mümkündür. Burada birden fazla kişi ve kurumların sorumlulukları bulunmaktadır. Yaralanmalı trafik kazalarında zamanaşımı süresi;2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun  109. Maddesinde; “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza günündenbaşlayarak on yıl içinde zaman aşımınauğrar.” Hükmüne yer verilmiştir. Ancak, kazaya sebebiyet veren kişi hakkında ceza davası açılması halinde ise zamanaşımı süresi olayın koşullarına göre8 yıla kadar olabilmektedir.

Öte yandan, yaralanmalı trafik kazalarında uğranılan zararların giderilmesi amacıyla tazminat davası açılmadan önce sigorta şirketine başvuruda bulunulması ve işbu başvuru neticesinde istenilen tazminatın ödenmemesi halinde dava yoluna gidilmelidir. Aksi takdirde açılan dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilecektir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına alanında uzman avukatlardan hukuki yardım alınmalıdır.

  1. Trafik Kazalarında Manevi Tazminat

Trafik kazasına uğrayan mağdurun maddi tazminat hakkının yanında manevi tazminat hakkı da bulunmaktadır. Ayrıca, kazaya uğrayan kişinin ağır bir biçimde yaralanması halinde kendisi dışında yakınlarının da manevi tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.

Trafik kazası nedeniyle manevi tazminat sigorta firmasından talep edilememektedir. Sigorta firması yalnızca maddi tazminattan sorumludur. Bu sebeple manevi tazminat ancak araç sürücüsü ile araç işleten kişilerden istenebilmektedir. Maddi tazminatta olduğu gibi manevi tazminat açısından da zamanaşımı süresi zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza günündenbaşlayarak on yıl olarak belirlenmiştir.

            Son olarak, manevi tazminatın hesaplanabilmesi maddi tazminattan oldukça farklılık teşkil etmektedir. Zira, manevi tazminatın hesaplanabilmesi için herhangi bir formül bulunmadığından bu tazminatın takdiri hakime bırakılmıştır.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI

Türk Hukuk Siteminde trafik kazaları nedeniyle tazminat hesaplaması yapılabilmesi için yaralanmalı ve ölümlü olmak üzere ikili bir ayrıma gidilmiştir. Zira,ölümlü trafik kazalarında maddi ve manevi olarak da bir ayrımın yapılması gerekmektedir. Şöyle ki; trafik kazası nedeniyle vefat eden kişinin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğramış olduğu zararlar hukukumuza göre maddi ve manevi zararlar olarak belirlenmiştir.

  1. Ölümlü Trafik Kazalarında Maddi Tazminat

Trafik kazaları neticesinde vefat edenin desteğinden yoksun kalan kişilerintazminat talep etme hakları bulunmaktadır. Bu tazminatın hesaplanması açısından en önemli husus vefat eden kişinin oluşan kaza nedeniyle kusurunun bulunup bulunmadığının tespiti ile desteğinden yoksun kalan kişilerin yoksun kalmış oldukları destek miktarının tespitinden ibarettir.

Ölümlü trafik kazalarında kazazede tarafından maddi tazminat hem araç sürücüsünden hem araç işletenden hem de sigorta firmasından talep edilebilmesi mümkündür. Burada birden fazla kişi ve kurumların sorumlulukları bulunmaktadır. Ölümlü trafik kazalarında zamanaşımı süresi;2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun  109. Maddesinde; “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza günündenbaşlayarak on yıl içindezamanaşımınauğrar.” Hükmüne yer verilmiştir. Ancak, kazaya sebebiyet veren kişi hakkında ceza davası açılacak olması nedeniyle zamanaşımı süresi uzamaktadır.

Öte yandan, ölümlü trafik kazalarında uğranılan zararların giderilmesi amacıyla tazminat davası açılmadan önce sigorta şirketine başvuruda bulunulması ve işbu başvuru neticesinde istenilen tazminatın ödenmemesi halinde dava yoluna gidilmelidir. Aksi takdirde açılan dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilecektir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına alanında uzman avukatlardan hukuki yardım alınmalıdır.

  1. Trafik Kazalarında Manevi Tazminat

Trafik kazası nedeniyle vefat eden kişinin yakınlarının maddi tazminat hakkının yanında manevi tazminat hakkı da bulunmaktadır. Trafik kazası nedeniyle manevi tazminat sigorta firmasından talep edilememektedir. Sigorta firması yalnızca maddi tazminattan sorumludur. Bu sebeple manevi tazminat ancak araç sürücüsü ile araç işleten kişilerden istenebilmektedir. Maddi tazminatta olduğu gibi manevi tazminat açısından da zamanaşımı süresi zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza günündenbaşlayarak on yıl olarak belirlenmiştir.

            Son olarak, manevi tazminatın hesaplanabilmesi maddi tazminattan oldukça farklılık teşkil etmektedir. Zira, manevi tazminatın hesaplanabilmesi için herhangi bir formül bulunmadığından bu tazminatın takdiri hakime bırakılmıştır.

Ölümlü trafik kazalarının yaşanması durumunda kaza tazminatı hakkı vardır. Karşı tarafın sigorta firmasına açılacak olan dava neticesinde ölen kişinin ailesi veya yakınlarına tazminat hakkı doğmaktadır.
Ölümlü trafik kazalarında farklı bir şekilde maddi ve manevi hesaplama yöntemi bulunmaktadır. Maddi ve manevi tazminat haklarınız için iletişim kısmından form doldurup ücretsiz bir şekilde bilgilendirme alabilirsiniz.

İş Kazası Tazminat Hakkı

İş kazalarının yaşanması durumunda ölüm, yaralanma veya sakatlık durumunda yoksun kalma ve çalışamama gibi kriterler doğrultusunda maddi ve manevi tazminat hakkı bulunmaktadır.

İş kazasında yaralanma durumlarında kalıcı protez, platin gibi yaralanma durumunda maddi ve manevi tazminat hakkı değişkenlik göstermektedir. İş kazalarında yaralanma ve ölüm durumlarında tazminat haklarınızı ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz.

Trafik Kaza Danışmanlığı için Bize Ulaşın.

BİZE ULAŞIN